January 5, 2009

Czech Article Translations

Kamila Novakova is a Czech solution-focused professional specialized in issues of organizational development and development of HR. She has translated two of my articles in Czech: A brief history of the solution-focused approach and Looking at the Other Side of the Coin (co-written with Insoo Kim Berg). I don't understand a word of what came out of the translations but they look interesting. Here they are:

Anotace - Pokud jako manažeři změníme způsob, jakým se díváme na lidi, můžeme najít mnohem jednodušší a snadnější řešení, takže se můžeme věnovat složitějším věcem, které vyžadují více času. Pro řízení lidí je třeba více než černobílé vidění. Přestože je jistě velmi důležité vyjasnit si očekávání a pravidla řízení, není to tak jednoduché, jak se píše v učebnicích. Řada dobrých manažerů zjistila, že řízení lidí je spíš umění než věda, a že je na čase rozvíjet a zdokonalovat uměleck… Pokračovat

1. Předchůdci přístupu zaměřeného na řešení V polovině minulého století doslova visela ve vzduchu změna. To se dotklo i psychoterapie jako profese. Mnoho psychoterapeutů bylo nespokojených s tradičními názory na psychoterapii. Od vzniku psychoterapie jako samostatné disciplíny převládal názor, že psychoterapie by se měla zaměřit na problémy a příčiny jejich vzniku (Walter & Peller, 2000). Terapeut byl vnímán jako odborník, který popíše povahu a příčiny problému tak, aby mohl být vyře… Pokračovat

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner